Kako usvojiti pobjednički mentalni sklop?

Većina uspješnih sportaša ima duboko usađenu potrebu da budu najbolji. No kako to ponekad uspijeva onima koji su imali manje talenta, a ne uspijeva onima sa više talenta? Razlog vrlo često može biti mentalna čvrstoća, odnosno odgovarajući mentalni sklop. Neki bi takav mentalni sklop nazvali i pobjedničkim mentalnim sklopom i on je vrlo često čimbenik koji dijeli dobre od najboljih.

Pojednostavljeno (prikazano na primjeru sporta, mada se isto može preslikati i na bilo koje drugo područje), da bi bili dobri sportaši, moramo utjecati na 5 elemenata koje možemo mijenjati, a ignorirati one na koje je nemoguće utjecati. Prva četiri elementa koja su pod našom kontrolom su trening, prehrana, oporavak i spavanje, dok je peti element ujedno i tema ovog članka – mentalni sklop. To su stvari kojima se moramo posvetiti i koje moraju biti dobro integrirane u naš svakodnevni život.

 

Vrste mentalnog sklopa

Prema Carol Dweck, razlikujemo dva različita mentalna sklopa – nepromjenjivi i razvojni. Ljudi koji posjeduju nepromjenjivi mentalni sklop (engl. fixed mindset) prihvaćaju sposobnosti i osobine kao fiksne ili nepromjenjive varijable. Nasuprot takvog načina razmišljanja nalaze se osobe sa razvojnim mentalnim sklopom (engl. growth mindset). Ljudi koji posjeduju ovakav mentalni sklop prihvaćaju činjenicu da među ljudima postoje razlike u sposobnostima i osobinama, ali istodobno smatraju da ih je moguće razvijati.

Sposobnosti i osobine o kojima govorimo odnose se na širok spektar kvaliteta koje osoba može posjedovati – od sposobnosti koje su nam potrebne za uspjeh u sportu, do inteligencije, osobnosti, načina komuniciranja, vođenja posla, učenja, poučavanja, itd. Također, valja napomenuti da osoba može posjedovati različite mentalne sklopove za različite sposobnosti ili osobine. Tako se može dogoditi da neka osoba ima razvojni mentalni sklop za sposobnosti o kojima ovisi uspješnost u nekom sportu, a istovremeno nepromjenjivi mentalni sklop što se tiče, primjerice znanja iz matematike ili inteligencije.

Može li se mentalni sklop promijeniti? Iako je mentalni sklop prilično stabilno ukorijenjen, on se može mijenjati.

 

Nepromjenjivi mentalni sklop

Osobe sa nepromjenjivim mentalnim sklopom uvijek žele da ljudi u njima vide samo pozitivno. Oni žele pokazati da su sposobni i neće napraviti ništa što može pokazati suprotno pa zato naglašavaju svoje prednosti, a istovremeno skrivaju svoje nedostatke. Iz tog razloga, osobe sa ovim mentalnim sklopom obično odbijaju prilike za ispravljanje svojih mana. Oni ne rade puno na ispravljanju vlastitih mana jer ih to ne prikazuje u dobrom svijetlu što njima ulijeva nesigurnost.

Kod nepromjenjivog mentalnog sklopa, teškoće na koje osoba nailazi promatraju se kao nedostatak sposobnosti. Loša ocjena ili rezultat, negativna kritika ili ozljeda, tada uzrokuju velike probleme koji rezultiraju manjim zalaganjem ili odustajanjem, a ponekad čak i pokušajem varanja. Problemi kod osoba sa ovim mentalnim sklopom uzrokuju pad motivacije i interesa upravo u trenutku kada je potreba za pružanjem dodatnog napora najpotrebnija.

 

Razvojni mentalni sklop

Osobe sa razvojnim mentalnim sklopom smatraju da se sposobnosti i osobine mogu popravljati. Oni prihvaćaju svoje nedostatke i pokušavaju ih ispraviti. Razvojni mentalni sklop omogućava prihvaćanje prilika za učenje, a samim time i veći napredak.

Osobe sa razvojnim mentalnim sklopom prihvaćaju trud i zalaganje kao nužna sredstva u unaprjeđenju svojih sposobnosti ili osobina. Oni zalaganje i pružanje maksimuma smatraju važnom vrijednošću. Često pružanje vlastitog maksimuma poistovjećuju sa pobjedom, bez obzira na konačan ishod. Jer u tom trenutku oni nisu bili neuspješni ako su pružili izvedbu na samoj granici svojih mogućnosti.

Dobar primjer ovakvog načina razmišljanja kroz čitavu svoju karijeru prikazivao je jedan od najvećih trenera u sportskoj povijesti – John Wooden. On je smatrao da se sportaš ne mora zamarati time da bude bolji od nekog drugog (to ne spada u 5 elemenata na koje možemo utjecati), već da je dovoljno pružiti svoj maksimum da postanemo najbolji što možemo biti. Kao rezultat takvog razmišljanja proizašla je i njegova definicija uspjeha: „Uspjeh je stanje uma koje nastaje kao direktan rezultat samozadovoljstva zbog spoznaje da smo pružili napor u nastojanju da  postanemo najbolji što smo mogli postati.“

Posljednja velika prednost razvojnog mentalnog sklopa tiče se samopouzdanja. Osobe koje su usredotočene na razvoj, mogu lakše održavati visoku razinu samopouzdanja.

 

Kako možemo promijeniti mentalni sklop?

Ako bi učenike ili studente učili da je mozak dinamički organ koji možemo usavršiti i da tijekom vremena postajemo pametniji kako učimo nove stvari, tada bi napravili prvi korak u smjeru njihovog prihvaćanja razvojnog mentalnog sklopa. Ako bi ih naučili da se ta ideja može primijeniti i na njihov školski uspjeh tada bi rezultati bili odmah vidljivi. Navedeno je potvrđeno u nekoliko istraživanja2. Učenici i studenti koji su na ovaj način prihvatili razvojni mentalni sklop ostvarili su značajna poboljšanja u školskom uspjehu.

Mentalni sklop nastaje kao rezultat povratnih informacija koje ljudi dobivaju od trenera, učitelja ili roditelja. U slučaju sportaša, ako nakon odrađenog zadatka ili utakmice ostajemo fokusirani samo na rezultat i na trenutno stanje sposobnosti ili osobina i ako samo njih ocjenjujemo, tada osoba prihvaća nepromjenjivi mentalni sklop, čak i onda kada su povratne informacije bile pozitivne. Ako, suprotno od toga, pohvalimo sportaša za trud koji je pružio, odnosno ako se fokusiramo na razvojni proces, a ne na trenutno stanje, tada sportaš postepeno usvaja razvojni mentalni sklop.

Naglaskom na proces, a ne na trenutno stanje, sportaši prihvaćaju spoznaju da je rad jedino sredstvo koje osigurava rezultat. Tada učenje i usavršavanje postaju prioritet, čime se stječe osnova za dugotrajni sportski razvoj. Zato takvi sportaši počinju cijeniti trud i zalaganje, ali i prihvaćati svoje mane i nedostatke. Postepeno u potpunosti usvajaju razvojni mentalni sklop te time lakše ostaju motivirani te željni napretka i ispravljanja svojih nedostataka.

 

Izvori:

* članak je u cijelosti baziran na radu autorice Carol Dweck

1 http://mindsetonline.com/index.html

2 http://champions.stanford.edu/perspectives/the-mindset-of-a-champion/